MÅSKE SKULLE LD REVIDERE DERES EJERROLLE I PARKEN

november 23, 2009

Det virker meget besynderligt, at LDs direktør, Carsten Koch, i morges sagde, at Parken Sport & Entertainments direktion skal afgøre om bestyrelsesformand Flemming Østergaard skal have et fast kontor i selskabet fremover, når man samtidig diskutere om han – Flemming Østergaard – overhoved skal være med mere (http://www.business.dk/article/20091123/borsnyt/91123014/).

Det er ejerne (aktionærerne) som udpeger bestyrelsen, og så er det bestyrelsen som ansætter og fører tilsyn med direktionen – IKKE omvendt. Men ud fra LDs melding synes i Parken anderledes i disse dage. Her er det direktionen som tager beslutningerne angående bestyrelsens forhold med carte blanche fra ejerne. Dermed skal ligger magten hos direktionen og ikke hos bestyrelsen (og dens formand som netop er grunden til at denne diskussion overhoved er opstået).

Reglerne er ellers meget krystalklare i Aktieselskabslovens § 51, stk. 1: “Bestyrelsen skal ansætte en direktion bestående af et til tre medlemmer, medmindre vedtægterne kræver en større direktion.”

LD behøver blot at følge Aktieselskabslovens § 51, stk. 3., der siger: “I selskaber, som har aktier optaget til notering på en fondsbørs, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. og i statslige aktieselskaber, må formanden for bestyrelsen ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand, bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.”

Af denne fremgår det jo klart og tydeligt, at Flemming Østergaard absolut ingenting har af lave nede i Parkens dagligdag, men udelukkende skal koncentrerer sig om rollen som IKKE arbejdende bestyrelsesformand. Det varen regel som blev indført efter Nordisk Fjers krak, hvor Johannes Petersen i det daglige agerede som arbejdende bestyrelsesformand – og dermed koncernchef, hvilket fik direktionens arbejdsopgaver til at minde mere om et direktionssekretariats.

Her til formiddag melder Carsten Koch så ud, at Flemming Østergaard alligevel får lov at blive siddende i sit kontor hos Parken (http://www.business.dk/article/20091123/borsnyt/91123029/). Er det en besked Carsten Koch har fået fra Dan Hammer (administrerende direktør og koncernchef i Parken) – efter at direktionen har besluttet dette, hvorefter de har sagt til deres bestyrelsesformand Flemming Østergaard: ”Direktionen har i dag besluttet at du som vores bestyrelsesformand kan få lov at beholde dit kontor”? Hvis det er tilfældet, så er det en meget besynderlig form for Corporate Governance som nu praktiseres i Parken.

Måske skulle LD reviderer deres ejerrolle – og tage denne noget mere seriøs – og så pålægge Parkens bestyrelse, at Flemming Østergaard ikke fremover skal have et kontor eller sit daglige virke i Parken.

Måske endda LD skulle pålægge Parkens bestyrelse, at Flemming Østergaard fremover skal agere som bestyrelsesformand udelukkende – og overlade ledelsesrollen til direktionen. Det synes dog ikke særlig sandsynligt, at dette i praksis vil fungere (at Flemming Østergaard kan blande sig udenom direktionens opgaver), og den mest langtidssigtet løsning vil derfor nok være, at bede Flemming Østergaard om at træde ud af bestyrelsen, og i denne forbindelse afholde en ekstraordinær generalforsamling (da der ikke synes at være et tilstrækkeligt kvalificeret emne i bestyrelsen til at tage over som formand). Her kunne man passende også bede Flemming Østergaards gamle samarbejdspartnere Niels Christian Holmstrøm, Michael Kjær, Peter Nordvig og Hans Henrik Palm om at træde ud af bestyrelsen, således at kun Hans Jensen, Flemming Lindeløv og Hans Munk Nielsen er tilbage i bestyrelsen efter en ekstraordinær generalforsamling.

Herefter kunne et af de nye medlemmer vælges som bliver valgt på en sådan ekstraordinær generalforsamling så blive udpeget som bestyrelsesformand. På denne måde ville Parken kunne få en ny begyndelse, hvor forholdene mellem bestyrelse og direktion var 100 % adskilte.

Jeg synes tidligere, at Flemming Østergaard klart overskred reglerne for sin bestyrelsesformandsrolle, da han involverede sig i Sten Patrick Velas private koncerns bestyrelser. Og allerede da burde LDs – eller ofte gode – alarmklokker have ringet. Men det gjorde de ikke hos LD. Det synes derfor nu på tide (ud fra parolen ”bedre sent end aldrig”), at LD i dag får sat de nødvendige grænser overfor Parkens bestyrelse – og ikke overlader dette til den af bestyrelsen ansatte direktion at gøre dette.

Aktieselskabsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27295#K9

Reklamer

Scottish & Newcastle kan blive Jørgen Buhl Rasmussens helt store knald eller fald

oktober 18, 2007

Scottish & Newcastle kan blive Jørgen Buhl Rasmussens helt store knald eller fald

Carlsberg A/S (Carlsberg) og Heineken N.V. (Heineken) har meddelt (17-10-2007), at de i fællesskab overvejer at overtage den store britiske bryggerikoncern Scottish & Newcastle P.L.C. (S&N), for herefter at fordele denne mellem sig.

Det er planen, at Carlsberg skal have S&Ns 50 % ejerandel af svenske Baltic Beverages Holding AB (BBH), som er registreret i Kista, Sverige, men som styres fra St. Petersburg, Rusland, samt S&Ns bryggeriselskaber i Frankrig (Brasseries Kronenbourg S.A. i Strasbourg) og Grækenland (Mythos Brewery S.A. i Sindos Thessaloniki).

Heineken derimod skal have S&Ns bryggeriselskaber i Storbritannien (Scottish & Newcastle UK Ltd. i Edinburgh) og Irland (Beamish & Crawford Ltd. i Dublin) samt S&Ns øvrige bryggeriselskaber i Europa, hvilket vil sige i Belgien (N.V. Brouwerijen Alken-Maes Brasseries S.A. i Warloos), Finland (Oy Hartwall Ab i Helsinki) og Portugal (Sociedade Central de Cervejas e Bebidas S.A. i Vialonga).

Fordelingen af S&Ns bryggeriselskaber er planlagt meget nøje så den passer sammen med EU’s konkurrenceregler. I Storbritannien (Carlsberg UK Ltd. i Northampton), Finland (Oy Sinebrychoff Ab i Kerava) og Portugal (Unicer-Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. i Porto) er Carlsberg solidt placeret, mens Heineken er solidt placeret i Frankrig (Heineken France S.A. – tidligere Sogebra S.A. – i Marseilles) og Grækenland (Athenian Brewery S.A. i Athen).

S&N fordelingen forekommer som en både meget fair og balanceret fordeling mellem Carlsberg og Heineken.
<!–[endif]–>

Carlsberg får indtil videre følgende ud af handelen:

Væsentligst af alt for Carlsberg er, at man sikre sig den fulde kontrol over BBH, der indtil nu har været 50 % ejet af Carlsberg (og derfor også kun indgår med en 50 % pro rata andel i Carlsbergs årsrapport). Efter overtagelse kan Carlsberg indregne BBH 100 % i årsrapporten. BBH har stået for Carlsbergs og S&Ns aktiviteter i det gamle Sovjetunionen.

BBH (Estland), der bliver 100 % ejet af Carlsberg og består af et ølbryggeri, er nummer 1 i Estland med en markedsandel på 47 % og bryggerierne har 300 ansatte som brygger 0,6 millioner HL/år.

BBH (Letland), der bliver 100 % ejet af Carlsberg og består af et ølbryggeri, er nummer 1 i Letland med en markedsandel på 42 % og bryggeriet har 400 ansatte som brygger 0,6 millioner HL/år.

BBH (Litauen), der bliver 100 % ejet af Carlsberg og består af to ølbryggerier, er nummer 1 i Litauen med en markedsandel på 45 % og bryggerierne har 500 ansatte som brygger 1,4 millioner HL/år.

BBH (Rusland), der bliver 100 % ejet af Carlsberg og består af 10 ølbryggerier, er nummer 1 i Rusland med en markedsandel på 36 % og bryggerierne har 11.000 ansatte som brygger 35,0 millioner HL/år.

BBH (Ukraine), der bliver 100 % ejet af Carlsberg og består af tre ølbryggerier, er nummer 3 i Ukraine med en markedsandel på 18 % og bryggerierne har 1.500 ansatte som brygger 4,2 millioner HL/år.

BBH (Kasakhstan), der bliver 100 % ejet af Carlsberg og består af et ølbryggeri, er nummer 1 i Kasakhstan med en markedsandel på 30 % og bryggeriet har 650 ansatte som brygger 1,3 millioner HL/år.

Dertil kommer BBHs to nye joint ventures:

Olivaria Brevery i Minsk, Belarus, som BBH købte 30 % af i december 2006, og Sarbast Plus i Tashkent, Usbekistan, som BBH købte 75,1 % af i september 2007.

Carlsberg vil fremover kunne indregne BBH 100 % – mod tidligere 50 % – og de samlet tal vil være 18 ølbryggerier, 14.350 ansatte og 43,1 millioner HL/år.

Udover BBH, så får Carlsberg følgende ud af handlen i Europa:

Brasseries Kronenbourg S.A., der er 100 % ejet af S&N og består af et ølbryggeri, er nummer 1 i Frankrig med en markedsandel på 35 % og bryggeriet har 3,150 ansatte som brygger 6,3 millioner HL/år. Bryggeriet var tidligere en del af den franske fødevarekoncern Groupe Danone S.A., og indgik i S&N som en del af en handel i juni 2002, hvor også det belgiske bryggeriselskab N.V. Brouwerijen Alken-Maes Brasseries S.A. indgik.

Mythos Brewery S.A., der er 100 % ejet af S&N og består af et ølbryggeri, er nummer 2 i Frankrig med en markedsandel på 10 % og bryggeriet har 250 ansatte som brygger 0,4 millioner HL/år. Bryggeriet var tidligere ejet af Boutari Holdings S.A., men i december 2004 købte S&N 21,5 % af aktierne, og siden yderligere 46,5 % af aktierne, hvorefter S&N fik 68 % af aktierne, og siden købte S&N de sidste 32 % af aktierne fra Boutari Holdings S.A.

Totalt tilføres Carlsberg 20 ølbryggerier og 17,750 ansatte som brygger 49,8 millioner HL/år – og fratrækkes de 50 % af BBH der allerede indregnes, så er der tale om en reel forøgelse på 11 ølbryggerier og 10,575 ansatte som brygger 28,25 millioner HL/år.

Heineken får indtil videre følgende ud af handelen:

Scottish & Newcastle UK Ltd. og Beamish & Crawford Ltd., der begge er 100 % ejet af S&N og består af fem ølbryggerier og et ciderbryggeri, er nummer 1 i både Storbritannien og Irland med en samlet markedsandel på 27 % og bryggerierne har 5,200 ansatte som brygger 17,5 millioner HL/år. (inkl. cider)

N.V. Brouwerijen Alken-Maes Brasseries S.A., der er 100 % ejet af S&N og består af to ølbryggerier og et ciderbryggeri, er nummer 2 i Belgien med en markedsandel på 12 % og bryggerierne har 400 ansatte som brygger 1,1 millioner HL/år. Bryggeriet var tidligere en del af den franske fødevarekoncern Groupe Danone S.A., og indgik i S&N som en del af en handel i juni 2002, hvor også det franske bryggeriselskab Brasseries Kronenbourg S.A. indgik.

Oy Hartwall Ab, der er 100 % ejet af S&N og består af to ølbryggerier, er nummer 2 i Finland med en markedsandel på 36 % og bryggerierne har 1,000 ansatte som brygger 1,9 millioner HL/år (inkl. cider). Bryggerikoncernen blev overtaget af S&N i juli 2002.

Sociedade Central de Cervejas e Bebidas S.A., der er 100 % ejet af S&N og består af et ølbryggeri, er nummer 2 i Portugal med en markedsandel på 43 % og bryggeriet har 1,000 ansatte som brygger 2,9 millioner HL/år. S&N havde allerede en aktiepost på 49 %, da man i juni 2003 købte de resterende 51 % fra sine joint venture partnere. Med i handelen fulgte også mineral- og kildevandsselskabet Sociedade da Agua de Luso S.A.

Totalt tilføres Heineken 12 bryggerier, hvoraf 10 er ølbryggerier og to er ciderbryggerier, og 7,600 ansatte som brygger 23,4 millioner HL/år (inkl. cider).

Hvad skal der ske med S&Ns aktiviteter i Indien, Kina, Vietnam samt S&Ns eksport?

Der resterer endnu et par store ubesvarede spørgsmål, idet Carlsberg og Heineken tilsyneladende endnu ikke har afgjort, hvad der skal ske med flere vigtige strategiske dele af S&N.

Væsentligt er nok Scottish & Newcastle Asia, der omfatter to bryggeriselskaber i vækstlandene Indien (UB Anchorage / United Breweries Ltd.), der ejes sammen med UB Global Corporation Ltd., i Bangalore) og Kina (Chongqing Brewery Company), der ejes sammen med Chongqing Provinsen i Shanghai.

Reelt er disse to store joint ventures næsten lige så interessante for Carlsberg som BBH er det.

UB Anchorage / United Breweries Ltd., der er 37,5 % ejet af S&N og består af 14 ølbryggerier, er nummer 1 i Indien med en markedsandel på 47 % og bryggerierne har 4,500 ansatte som brygger 4,9 millioner HL/år.

Chongqing Brewery Company, der er 17,5 % ejet af S&N og består af 13 ølbryggerier, er nummer 5 i Kina med en markedsandel på 2 % (80 % i Chongqing Provinsen) og bryggerierne har 4,700 ansatte som brygger 9,2 millioner HL/år.

Carlsberg indgik i 1993 en aftale med indiske United Breweries Ltd. om at brygge Carlsberg øl i Indien. Sammen skulle de to lave et joint venture bryggeri i Taloja, Maharashtra staten. Fire år senere – i 1997 – var aftalen stadigvæk ikke gennemført, og i 1998 trak Carlsberg sig ud af aftalen med United Breweries.

Det blev i stedet S&N som nogle år senere – i december 2004 – kom til at indgå en strategisk aftale med United Breweries Ltd., der er Indien største bryggerikoncern – med hovedbrandet Kingfisher, og S&N købte ved denne lejlighed samtidig 37,5 % af aktierne.

I 2006 grundlages bryggeselskabet South Asia Breweries Ltd., der ejes 45 % af Carlsberg 10 % af IFU og 45 % af Lion Brewery Ceylon Ltd. fra Sri Lanka. I 2008 står det første bryggeri klart i Rajasthan staten. Udover denne provins, så skal bryggeriet også dække de tre nabostater Delhi, Haryana og Uttar Pradesh.

Carlsberg har ligeledes store aktiviteter i Kina – særligt i det knapt så vækstpræget vestlige Kina, og man kunne forestille sig, at Chongqing Brewery Company kunne give Carlsberg et godt fundament til vækst i det østlige Kina. I november 2004 S&N købte 19,5 % af aktierne i Chongqing Brewery Company, som laver både Chongqing and Shancheng.

Ligeledes har Carlsberg Hong Kong og Carlsberg Malaysia allerede flere samarbejder med Scottish & Newcastle Asia omkring markedsføringen af bl.a. Kronenbourg 1664, Newcastle Brown Ale, John Smiths ESB, Bulmers Original og Strongbow i Hong Kong samt Beamish Irish Stought i Malaysia.

Det er sandsynligt, at Carlsberg og Heineken vælger enten at dele Indien og Kina mellem sig, således at f.eks. Carlsberg får Indien og Heineken får Kina – eller omvendt. Det er knapt så tænkeligt at grunden til at Indien og Kina overhoved ikke nævnes kunne være, at man vil frasælge disse to som led i finansieringen af købet af S&N.

Det er ligeledes ikke afgjort, hvad der skal ske med det helt nye joint venture bryggeri som S&Ns og det nationale Vietnam National Tobacco Corporation (Vinataba) lavede sammen i Ho Chi Minh City i foråret 2007. Men faktum er, at Carlsberg gennem en lang årrække været meget aktiv i Vietnam.

Skæbnen for Scottish & Newcastles Venture Markets, der mest af alt er et eksportselskab med salg til bl.a. Danmark, Sverige, Tyskland, Schweiz, Italien, Spanien, Kanaløerne, Mellemøsten/Golfen og Canada, og som markedsfører 1,1 millioner HL/år og har 200 ansatte, samt Scottish Newcastle USA, der markedsfører 0,6 millioner HL/år og har 100 ansatte, for begges vedkommende heller ikke endnu er afgjort. Det sandsynligt, at Scottish & Newcastle Venture Markets kommer til at indgå i Heineken, mens Scottish & Newcastle USA kommer til at indgå i Carlsberg.

Hvis Carlsbergs og Heinekens overtagelse af S&N lykkes, så vil overtagelsen bidrage godt til begge bryggerikoncerners markedspositioner på den østlige halvkugle. Men samtidig må man forvente, at Carlsberg nu vinker farvel til muligheden for at få en solid placering – gennem overtagelser – på den vestlige halvkugle (læs: I Nord- og Sydamerika), hvor Heineken gennem rigtig mange år har haft en ganske fin position.

Baltic Beverages Holding

BBH begyndte i 1991 som et joint venture samarbejde mellem den familieejede finske bryggerikoncern Hartwall (ledet af Erik Hartwall) og den Volvo-ejede svenske bryggerikoncern Procordia Beverages, der ejede Pripps Bryggerierna (ledet af Paul Bergquist). I 1995 købte norske Orkla, der ejede Ringnes Bryggeri (ledet af Bjørn Wiggen), svenske Pripps Bryggerierna. Man samlede de to bryggerier i ny datterkoncern kaldet Pripps-Ringnes – med Paul Bergquist som adm. direktør og med Henrik Therman som adm. direktør i BBH.

Fem år senere – i 2000 – lavede Orkla et joint venture med Carlsberg, hvorved Carlsberg Breweries opstod. Carlsberg Breweries, der blev ejet 60 % af Carlsberg og 40 % af Orkla (40 %), samlede Carlsberg og Orklas mange bryggeriaktiviteter – herunder BBH.

Flemming Lindeløv blev koncernchef mens både Nils Smedegaard Andersen og Paul Bergquist blev koncerndirektører. Samarbejdet var ikke problemfrit, og i 2004 valgte Orkla at trække sig, og Carlsberg købte Orklas aktieandel – og blev dermed eneejer af Carlsberg Breweries.

Få år forinden – i 2002 – var Hartwall blevet købt af S&N. Siden da har Carlsberg og S&N succesfuldt samarbejdet om at drive BBH, og begge koncerner har været ligeligt repræsenteret i BBHs bestyrelse.

I modsætning til Heineken, så kender Carlsberg således S&Ns topledelse ganske godt. Den seneste offentliggjorte bestyrelsesoversigt for BBH vidner da også om, at der er et intimt samarbejde på topledelsesniveau omkring BBH:

John Nicolson, formand (Scottish & Newcastle – direktion)
Jørgen Buhl Rasmussen, næstformand (Carlsberg – direktion)
Nils Smedegaard Andersen, medlem (Carlsberg – direktion)
Paul Bergqvist, medlem (Carlsberg – direktion)
Jens Bigum, medlem (Carlsberg – bestyrelse)
Jørn P Jensen, medlem (Carlsberg – direktion)
Tony Froggatt, medlem (Scottish & Newcastle – direktion)
Andrew Stevenson, medlem (Scottish & Newcastle – ?)
Sir Brian Stewart, medlem (Scottish & Newcastle – bestyrelse)

Både Carlsbergs tidligere koncernchef Nils Smedegaard Andersen og S&Ns tidligere koncernchef Tony Froggatt må formodes at udtræde af BBHs bestyrelse snarest. Det må formodes at Nils Smedegaard Andersen afløses af en ny Carlsberg-ansvarlig direktør for Østeuropa og BBH (Jørgen Buhl Rasmussen havde denne post indtil sin udnævnelse til Carlsberg koncernchef – med vicedirektør Bjørn Søndenskov som stedfortræder) og at Tony Froggatt afløses af S&Ns nye koncernchef John Dunsmore.

Bestyrelsesformanden i S&N, Sir Brian Stewart, var fra 1993 til 2003 koncernchef for S&N. Sir Brian Stewart blev efterfulgt af Tony Froggatt, der ligesom Carlsbergs koncernchef Jørgen Buhl Rasmussen har en baggrund fra Gillette. For mindre end en måned siden, den 27. september 2007, blev Tony Froggatt efterfulgt af John Dunsmore (der forinden havde været adm. direktør for Scottish & Newcastle UK i fem år) som koncernchef. Lige som Sir Brian Stewart har Tony Frogatt plads i S&Ns bestyrelse. Herudover indgår finansdirektør Ian McHoul og Østeuropa, Asien & USA direktør John Nicholsen i S&Ns bestyrelse.

Men der er også bånd til Norden i S&Ns bestyrelse, idet de to finner Erik Hartwall og Henrik Therman er bestyrelsesmedlemmer.

Erik Hartwall var storaktionær og adm. direktør i Hartwall, da S&Ns købte den finske bryggerikoncern i 2002. Henrik Therman var adm. direktør i BBH. Det var primært tidligere Pripps-Ringnes/Carlsberg direktør Paul Bergquist og Hartwalls tidligere direktør Henrik Therman som stod bag etableringen af BBH i 1991.

Knald eller fald

S&Ns bestyrelsens efterfølgende udmelding (17-10-2007) om, at Carlsbergs og Heinekens planer er uvelkommen betyder, at hvis der afgives et overtagelsestilbud, så er der tale om et fjendtligt overtagelsesforsøg. Et sådan overtagelsestilbud er som regel noget dyrere end et venligt overtagelsesforsøg.

Med flere ex-topchefer i S&Ns bestyrelsen må det formodes at kærligheden i S&Ns bestyrelse til S&Ns selvstændig er stor. Derfor kan slagsmålet omkring S&N blive både virkelig blodigt og ret så langvarigt (og sikkert også ganske dyrt for Carlsberg og Heineken).

De kommende bestyrelsesmøder i BBH må formodes at blive noget anspændte, og i værste fald kan denne situation komme til helt at lamme BBH ledelsesmæssigt over en periode.

Det står helt klart, at Carlsberg-Heineken operationen om at overtage S&N for Carlsbergs vedkommende er planlagt af Nils Smedegaard Andersen og Jørgen Buhl Rasmussen i fællesskab – og med tidligere Arla koncernchef Jens Bigum på sidelinjen.

Hvis Carlsberg-Heineken operationen lykkes, så vil Jørgen Buhl Rasmussen, selvsagt at integrationen af Frankrig og Grækenland samt Carlsberg som helhed går godt, på meget kort tid have vist sig som det rigtige valg for Carlsberg som fremtidig koncernchef. Tilmed vil Nils Smedegaard Andersen kunne vise, at han afleverede et meget succesfuldt Carlsberg.

Men viser det sig derimod, at Carlsberg-Heineken operationen om at overtage S&N ikke lykkes, så kan Carlsberg meget vel samtidig komme til at have ødelagt det ellers så fine og resultatrige samarbejde med S&N omkring BBH. Hvis dette sker, så vil det være næsten umuligt for Jørgen Buhl Rasmussen at fortsætte som Carlsbergs koncernchef, da han dermed har bidraget til at ødelægge BBH-samarbejdet, som i dag bidrager ganske betydeligt til Carlsbergs koncernresultat.

Mislykkedes Carlsberg-Heineken operation for Jørgen Buhl Rasmussen, så vil han ende sine Carlsberg dage som Flemming Lindeløv. Derimod vil Nils Smedegaard Andersen går ram forbi, idet han officielt ikke havde noget med det af gøre.

Carlsbergs og Heinekens eventuelle overtagelsesforsøg af Scottish & Newcastle kan således blive det store knald eller fald for både Carlsberg – som koncern – og Jørgen Buhl Rasmussen – som koncernchef.

Forskellige Carlsberg relaterede links:

Carlsberg: http://www.carlsberggroup.com/
Baltic Beverages Holding: http://www.bbh.se/
Brasseries Kronenbourg: http://www.brasseries-kronenbourg.com/
Mythos Brewery: http://www.mythosbrewery.gr/

Forskellige Heineken relaterede links:Heineken: http://www.heineken.com/
Brouwerijen Alken-Maes Brasseries: http://www.alken-maes.be/
Hartwall: http://www.hartwall.fi/
Central de Cervejas e Bebidas: http://www.centralcervejas.pt/

Forskellige Scottish & Newcastle relaterede links:

Scottish & Newcastle: http://www.scottish-newcastle.com/
Scottish & Newcastle Asia: http://www.scottishnewcastleasia.com/
UB Group: http://www.theubgroup.com/

Bragt på Berlingske Business website (www.business.dk), den 18. oktober 2007, kl. 9:30, som kommentar til Jens Christian Hansens klumme “Så er det sagt!”:

“Smedegaards sidste stik”

Nikolaj Asgeir MacGregor Sadolin

Velkommen til Sadolin’s at wordpress.com

februar 11, 2007

Velkommen til min nye blog:

Sadolin’s at wordpress.com

– En blog om finansiel og strategisk  virksomhedsanalyse og -historie

På denne blog er det min hensigt at vise nogle af de aviskronikker som jeg skriver – fortrinsvist relateret til finansiel og strategisk virksomhedsanalyse og -historie.

Jeg håber, at du vil finde kronikkerne interessante, og skulle du har kommentarer, så kom endeligt med dem!

De bedste hilsener,

Nikolaj Asgeir MacGregor Sadolin